اخبار اخبار

شهاب دانش در نمایشگاه پژوهش و فناوری به مناسبت هفته پژوهش
شهاب دانش در نمایشگاه پژوهش و فناوری به مناسبت هفته پژوهش در مورد بیشتر بخوانید »
کارگاه آشنایی با ایده پردازی(رایگان) در راستای برگزاری ایده شو
کارگاه آشنایی با ایده پردازی(رایگان) در راستای برگزاری ایده شو در مورد بیشتر بخوانید »
کارگاه طراحی اصول طراحی بازی های حرکتی هدفمند و ورزش کودکان
کارگاه طراحی اصول طراحی بازی های حرکتی هدفمند و ورزش کودکان در مورد بیشتر بخوانید »
گزارش واحد خبر سیما به مناسبت روز دانشجو از دانشگاه شهاب دانش
گزارش واحد خبر سیما به مناسبت روز دانشجو از دانشگاه شهاب دانش در مورد بیشتر بخوانید »
ایده استفاده موثر از محیط دانشگاه جهت اشتغال رایی و کار آفرینی
ایده استفاده موثر از محیط دانشگاه جهت اشتغال رایی و کار آفرینی در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 - 1 از 894 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 179