اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعیه بررسی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

کلیه دانشجویان می بایست از طریق مراجعه به پورتال آموزشی دانشگاه، برنامه هفتگی خود در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 را از تمامی جوانب علی الخصوص موارد زیر مورد بررسی قرار دهند و در صورت وجود هر گونه ابهام یا ایرادی، باید به کارشناس رشته خود مراجعه و موضوع را بررسی نمایند.

1- عدم تداخل ساعت برگزاری کلاس

2- عدم تداخل ساعت و تاریخ برگزاری امتحان

3-عدم رعایت پیش‌نیازی و همنیازی

4- عدم رعایت سقف مجاز تعداد واحد درسی

5- داشتن شرایط مشروطی (معدل کمتر از 12) در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 و اخذ غیر مجاز بیشتر از 14 واحد درسی

تذکر: مطابق با آیین نامه آموزشی، دانشجویان  در هر نیمسال می بایست حداقل 12 و حداکثر 20 واحد اخذ نمایند.

بدیهی است در صورتی که هر یک از موارد فوق بدون مجوز اداره کل آموزش و مدیر گروه مربوطه (پر کردن فرم تعهد فارغ التحصیلی) صورت پذیرفته باشد، واحد های درسی غیر مجاز، مطابق با نظر مدیر گروه، از پورتال آموزشی حذف خواهد گردید و کلیه عواقب آن متوجه شخص دانشجو خواهد بود و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

نظر